<< Åter till startsidan

Marknadsanalysernas innehåll

Demografiska och socioekonomiska
fakta selekterad på person- och
individuell livsstilsnivå.

Bostadskunder är individer med
starkt ökande krav.

Idag är det ingen som köper
"tak över huvudet".
Helt andra motiv styr valet
av bostad och leverantör.